VoIP
VoIPVoIP УслугиIP Телефонни централи


IPTV
VoIP


VoIP
VoIP (Voice over Internet Protocol) е технология за пренос на глас през Интернет.
Тази услуга е същата като телефонната услуга, предлагана от всеки телекомуникационен оператор с тази разлика, че гласът се цифровизира и посредством Интернет се пренася до желаното направление и там отново се трансформира в глас.

Тя е първата комерсиална услуга, която Ви позволява на основата на Интернет протокол да провеждате градски, междуселищни, международни и мобилни телефонни разговори, като боравите единствено с телефон или софтуер.
Ниските цени, които се предлагат се дължат на по-ниската себестойност за пренасяне на глас през Интернет.

Мрежата на GlobalPhone поддържа всички стандартни VoIP устройства, работещи на базата на H323,SIP,IAX2 Protocol. Ако разполагате с подобно устройство, ние с удоволствие ще го регистрираме и обслужваме в нашата мрежа. Също така Ви предлагаме няколко варианта за телефонни апарати и телефонни адаптери (VoIP gateway), които можете да закупите от нас.

За корпоративни клиенти услугата се организира на базата на съществуващата вътрешно-учрежденска или IP централа или се разработват и прилагат разнообразни решения, правещи възможна употребата на Услугата във фирмена Среда, за връзка на неограничен брой офиси, независимо от местоположението им.


Услуги и продукти Партньори За клиента За насCopyright © GlobalTelenet, a member of SINETBG LTD | [email protected]